Šaltiniai ir nuorodos apie vietines bites:

LIETUVIŲ AUTORIŲ ŠALTINIAI APIE AMM BITES:

J. Straigis, 1974 m., ,,Lietuvos Bitės” , žurnalas ,,Пчеловодство”. 

J. Straigis, 1979 m., ,,Rasinis Lietuvos TSR medunešių bičių tipiškumas”  Acta Entomologica Vol. 4, Vilnius

J. A. Balžekas, 1990 m., ,,Vietinių bičių laikymas”, Lietuvos Žemės Ūkio Ministerija, Vilnius.  (Knyga skirta tuometinio vietinių bičių draustinio bitininkams)

L. Blažytė-Čereškienė, GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS 2018 m., ,,Vidurio Europos tamsioji medų nešanti bitė, Apis mellifera mellifera – vietinė Lietuvos bitė, kurią turėtume išsaugoti”, žurnalas ,,Lietuvos bitininkas” Nr. 92, 2018/1 24-27 psl. 

L. Blažytė-Čereškienė, GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS 2019 m., ,,Vidurio Europos tamsioji bitė APIS MELLIFERA MELLIFERA: išsaugojimo patirtis kitose Europos valstybėse”, žurnalas ,,Lietuvos bitininkas” Nr. 96, 2019/1, 16-20 psl. 

L. Blažytė-Čereškienė, E. Budrys, V. Skrodenytė-Arbačiauskienė, S. Orlovskytė, GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS 2019 m., ,,Vidurio Europos tamsioji bitė Apis mellifera mellifera Lietuvoje”, žurnalas ,,Lietuvos bitininkas” Nr. 99, 2019/4, 23-26 psl.

L. Blažytė-Čereškienė,  V. Skrodenytė-Arbačiauskienė, E. Budrys, S. Orlovskytė,  Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas 2019 m. galutinė ataskaita (galimybių studija), Gamtos tyrimų centras, 2019 m.

L.Blažytė-Čereškienė, E. Budrys, R. Šveistienė, T. Laureckis, A. Adžgauskas, 2020 m., „Vidurio Europos tamsioji medunešė bitė Lietuvoje – aktualijos, problematika ir perspektyvos”, žurnalas „Lietuvos bitininkas” Nr.103, 2020/4, 13-25 psl. 

A. Adžgauskas, 2021 m. „Prasmingas bitininkų siekis – atkurti Lietuvos tamsiąją bitę”, žurnalas „Lietuvos bitininkas” Nr.104, 2021/2, 15-19 psl. 

 

UŽSIENIO AUTORIŲ ŠALTINIAI SUSIJĘ SU AMM BITĖMIS:

Dorothea Kauhausen, Roland Keller, 2003 m., “Methods of Classification of Honey Bee Races Using Wing Characters – A Review”, Journal of Apiculture Science Vol. 47 No. 1, 103-107

Marina D. Meixner, Miroslaw Worobik, Jerzy Wilde, Stefan Fuchs, Nikolaus Koeniger, 2007 m., “Apis mellifera mellifera in Eastern Europe – morphometric variation and determination of its range limits”, Apidologie 38 (2007) 191–197 

Adam Tofilski, 2008 m., “Using geometric morphometrics and standard morphometry to discriminate three honeybee subspecies”. Apidologie, Springer Verlag, 2008, 39 (5), pp.558-563.

Pilar De La Rúa, Rodolfo Jaffé, Raffaele Dall’Olio, Irene Muñoz, José Serrano., 2009 m., “Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees” Apidologie, Springer Verlag, 2009, 40 (3)

Andrzej OLEKSA, Jerzy WILDE, Adam TOFILSKI, Igor J. CHYBICKI, 2013 m., “Partial reproductive isolation between European subspecies of honey bees”, Apidologie (2013) 44:611–619

Marina D Meixner, Maria Alice Pinto, Maria Bouga, Per Kryger, Evgeniya Ivanova and Stefan Fuchs, 2013 m., “Standard methods for characterising subspecies and ecotypes of Apis mellifera“, Journal of Apicultural Research 2013-52(4)

L. Ruottinen, P. Berg, J Kantanen, TN. Kristensen & A. Præbel,  NordGen – The Nordic Genetic Resource Center, 2014 m., “Status and Conservation of the Nordic Brown Bee: Final report”

Jack Hassett, Keith A Browne, Grace P McCormack, Elizabeth Moore, Native Irish Honey Bee Society, Gabrielle Soland & Michael Geary,2018 m., “A significant pure population of the dark European honey bee (Apis mellifera mellifera) remains in Ireland”, Journal of Apicultural Research, 2018, 57:3, 337-350

Troels Demant & Thomas Lind Madsen, Lassi Kauko & Lauri Ruottinen,  Bjørn Dahle, Lars Kirkerud, Anja Laupstad & Tor-Erik Rødsdalen, Ingvar Arvidsson, Linn Fenna Groeneveld – NordGen, 2019 “Second Plan of Action for the Conservation of the Nordic Brown Bee“ NordGen publication series 2019:02 Published by the Nordic Genetic Resource Center, www.nordgen.org

Basic Honey Bee Genetics for Beekeepers John Chambers 2020-01-02

 

VERTINGOS KNYGOS APIE AMM BITES:

Honeybees of the British Isles 
Beowulf A. Cooper, Phillip Denwood
The Dark European Honeybee: Apis Mellifera Mellifera Linnaeus 1758 – Friedrich Ruttner, Eric Milner, John E. Dews,
Breeding Better Bees
by John E. Dews, Eric Milner 
The Principles of Bee Improvement
Jo Widdicombe

NUORODOS Į KITUS ŠALTINIUS IR ORGANIZACIJAS:

Bee Improvement and Bee Breeders Association