Bičių gerinimas ir ekologinis teisingumas

Šiame skyriuje pasistengsiu išdėstyti pagrindinius akcentus kurie veda į kiekvienam bitininkui aktualią temą – BIČIŲ GERINIMĄ! Bitininkauti ,,ekologinio teisingumo” principu išlaikant vietinę vietinių medunešių bičių rasę.
Galimybė ir būtinybė pačiam nuolat gerinti savas turimas bites, tapti nepriklausomu nuo bičių importo, tuo pačiu prisidėti prie gamtinio karkaso išlaikymo ir atstatymo bitininkaujant vietinėmis bitėmis, kurios geriausiai prisitaikiusios prie esamo klimato, sąlygų, įprastai menkų ar vidutinių medunešių.

Išskiriu dvi pagrindines kryptis bičių gerinime – tai ūkinis gerinimas, siekiant tam tikrų bitininkui palankių savybių išryškinimo bitėse – pvz. didesnio produktyvumo, bičių ramumo, menko spietlumo bei natūralistinis bičių gerinimas leidžiant bitėms tiesiog būti bitėmis užtikrinant jų natūralų gebėjimą prisitaikyti, skatinant jų genetikos bioįvairovę ir minimalią žmogaus įtaką bičių šeimos gyvenimui. Abejos kryptys veda į rasinių bičių laikymą ir išlaikymą, nepaisant hibridų stiprumo ir produktyvumo, kuris dingsta kitose kartose ir labai dažnai pasireiškia priešingomis savybėmis, o tokios bitės tampa net pavojingos aplinkiniams, neigiamai veikia natūraliai gamtoje gyvuojančias bites. Todėl bitininkai turėtų dėti pastangas išlaikant vietinę bičių rasę mūsų kraštuose – Apis mellifera mellifera.

Bičių gerinime labai svarbu bičių šeimos įvertinimas, stebėjimas! Tik turint ilgalaikės informacijos galima nuspręsti bičių šeimos elgsenos ypatumus, naudą bitininkui. Tam tikslui bitininkui privalu vesti nors minimalius užrašus apie šeimos vystymąsi. Pvz. kada pagautas spiečius, įduota motinėlė, gydyta nuo erkių, paimtas medus ir panašiai. Siūlau naudotis čia pateikiamomis lentelėmis, kurias galite pildyti ranka ar kompiuteriu. Jei turite pastabų ar pasiūlymų, mielai laukiu!

Gero naudojimo!

Bičių šeimos apžiūros vertinimo lapas V.1

Bičių šeimos apžiūros vertinimo lapas V.2

Daugiaaukščio avilio kortelė (vertinimo lapas)


Bičių motinėlių auginimo kalendorius (atsispausdinus 2 egz. vieną reikia apkirpti mažesniu apskritimu, kad galėtų pagal datas sekti darbų eiliškumą)

Motinėlių auginimo grafikas

Nuorodos į šaltinius apie ūkinį vietinių bičių gerinimą:
Dr. Dorian Pritchard , 2007 m., “Breeding honeybees on a small scale“, BIBBA – Bee Improvement is a publication of the Bee Improvement and Bee Breeders’ Association, Bee Improvement issues 26 and 27.

Tautvilas Laureckis, 2019 m., „Keli paprasti metodai bičių kokybei pagerinti”, grupė feisbuke „Vietinės bitės išsaugojimas atkūrimas ir selekcija Lietuvoje” 2019-10-03

Dr. Laima Blažytė-Čereškienė, 2019 m. „Kas tos higieninės bitės?”, žurnalas ,,Lietuvos bitininkas” 2019/03 Nr. 98, 30-32 psl.

The Principles of Bee Improvement Jo Widdicombe 2020-02-20

Nuorodos į šaltinius apie natūralistinį vietinių bičių gerinimą:

Tautvilas Laureckis, 2020 m., ,,Darvinistinė bitininkystė – (r)evoliuciniai metodai bitininkaujant”, žurnalas ,,Lietuvos Bitininkas” Nr. 100, 2020/1, 11-14 psl.

Ф. Лазутин, 2008 ,,Пчёлы в радость – „Bitininkavimo džiaugsmas arba natūralios bitininkystės patirtis”, vertimas Mindaugo Čapliko, 2020 m., FB grupė ,,Vietinės bitės išsaugojimas, atkūrimas ir selekcija Lietuvoje”

Torbent Shiffer, 2019 m, „Beekeeping (R)evoliution – a Spieces Protection Program”, Natural Bee Husbandry ISSUE 12 – August 2019

Darwinian Beekeeping, An Evolutionary Approach to Apiculture –
Prof. Tom Seeley – Apimondia 2019