Avilio užrašų sistema panaudojant plytas!

Įdomi idėja panaudoti plytas avilio užrašų sistemai.
Čia pateikiama 4 spalvų sistema, bet su plyta galima naudoti ir 6. Plytų spalviniai variantai šiuo atveju yra daugiau momentiniai, ir tinkami gal daugiau dideliuose bitynuose.
Visgi, gerinant bites bityne autoritetingi bitininkai siūlo naudoti gerokai platesnius bičių šeimos apžiūros lapus, kur galima suvesti daug daugiau duomenų ir juos vėliau analizuoti.
(šeimos apžiūros lapai (keli variantai) yra prisegti prie
Vietinės bitės išsaugojimo, atkūrimo ir selekcijos grupės failų atviram naudojimui)