2021 m. aktyvaus sezono apžvalga

Keli punktai kas buvo nuveikta 2021 sezonu.

1. 2021 sezono pradžioje parsivežtos kelios geriausių morfometrinių parametrų šeimos iš bityno kuriame išbonitavau visas bičių šeimas (Karšuvos girios regione) priklauso įdomiam naujam haplotipui su labai ilgu CO1-CO2 intarpu (kuris dėl ilgio sunkiai sekvenuojasi), preliminariai pavadintas M4LT4”’. Dėkoju Gamtos tyrimo centro mokslininkams! Viso dabar laikau 3 nustatytų haplotipų – M4LT1, M4b’ bei M4LT4”’ ir vieno nežinomo haplotipo vietinių bičių turinčių AMM motininę liniją.

2. Instrumentiniu apsėklinimo metodu pavyko apsėklinti viso 4 motinas. Tačiau siekiant gerų rezultatų dar reikia mokytis iš klaidų ir atrasti ir užtvirtinti būdus pasiekti našesnių ir stabilesnių rezultatų.

3. Parengta žiemoti 25 vietinių bičių šeimos/šeimelės. Atsiprašau, tų kuriems ketinau parūpinti motinėlių, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių ir prioritetų skirtų mokytis instrumentinio apsėklinimo metodo, vykdomai bityno plėtrai, to šį sezoną nebespėjau padaryti.

Gero vietinių bičių dūzgesio!