Patikslinta informacija iš GTC apie vietinių bičių haplotipus2020 m. balandžio mėn. buvo gauta patikslinta informacija apie atliktus vietinių bičių šeimų tyrimus išsiaiškinant jų haplotipus.

Buvo aptikti šie haplotipai:
M4b – 32
M4b’ – 17

M4LT1 – 103
M4LT1′ – 14
M4LT2 – 2
M4LT3 – 16
M4LT3′ – 1
M4LT4 – 4
M4LT4′ – 3
M4LT5′ – 1
M4LT6 – 17
M4LT7 – 3
M16LT8 – 2
M4LT9′ – 1

Nenustatyti – 6
VISO IŠTIRTA: 222

Anksčiau mokslo neaprašyti haplotipai pavadinime turi raides LT ir pažymėti žaliai.
Vakarų Europai būdingi haplotipai (M4b ir M4b’) pažymėti mėlynai.

Du neaprašyti haplotipai (M4LT3 ir M4LT6) yra bendri su šiaurinės Lenkijos (Augustavo girios) bičių populiacija.
Gausiausias, Lietuvai ir Baltarusijai būdingas haplotipas M4LT1, – Lenkijoje ir Vakarų Europoje nėra aptiktas.

Mokslininkų nuomone, geriausias perspektyvas turi haplotipas M4LT1.

Mūsų šalyje, atlikto tyrimo duomenimis, šis haplotipas skaitlingiausias, todėl jo perspektyvos išlikimui ateityje – perspektyviausios. Kiti haplotipai įrodo vietinių medunešių bičių Apis mellifera mellifera didelę genetinę įvairovę. Tai didžiulis turtas gamtiniu, selekciniu ir moksliniu požiūriu. Reikia siekti išsaugoti kuo daugiau vietinių bičių haplotipų su vertingomis grynumu šeimomis bei tęsti tyrimus toliau.

* nuotrauka viršuje:
Bitynas, kuriame laikomos vietinės bitės sugautos spiečiais. Deja, vertingiausia šeima žuvusi. Pakarniai, Šiaulių r. 2020 m. pavasaris. Nuotrauka: Tautvilo Laureckio