Pavasaris pilnas naujų susitikimų ir tyrimų!

Šis pavasaris turiningas bitynų apžiūra, bendravimu su bitininkais, bičių mėginių tyrimais vėlais vakarais…
Kas ieško tas randa!
Nuotraukoje ponia Marta, Jurbarko r. laikanti bityną su vietinėmis bitėmis. Gryniausios jos laikomos šeimos morfometriniai duomenys apačioje. Tokiu atrankos ir tyrimo metodu bus formuojamas rasinis skyrius vietinei bitei.
Labai padeda ir GTC tyrimo metu surinkti duomenys apie bitynus kuriuose jau buvo morfometriškai ir genetiškai identifikuotos vietinės bitės.
Reikalai juda, šį sezoną formuojamas rasinis AMM skyrius atokiau nuo kitų bitynų, vietinėms bitėms palankioje gamtinėje aplinkoje!