Vietinių bičių išsaugojimas skinasi kelią!

2021 kovo 24 d. ŪKINIŲ GYVŪNŲ GENETINIŲ IŠTEKLIŲ KOORDINAVIMO TARYBOS POSĖDYJE buvo nagrinėtas klausimas – dėl Lietuvos vietinės (tamsiosios) bitės išsaugojimo. Klausimą pristatė dr. Laima Blažytė-Čereškienė, Gamtos tyrimų centro, vyresnioji mokslo darbuotoja.
Pateikta informacija apie tamsiosios bitės Apis mellifera mellifera paplitimą įvairiose Europos šalyse. Didžiausia šios bitės populiacija yra išlikusi Norvegijoje, Švedijoje. Labai mažos populiacijos yra Danijoje, Suomijoje, Latvijoje. Lenkijoje yra uždari bičių veisimo ir laikymo draustiniai, kuriuose saugomos ir veisiamos 4 šių bičių linijos. Lietuvoje buvo bandyta išsaugoti vietinio ekotipo A. m. mellifera bites 1971 m. įkuriant valstybinį draustinį, tačiau dėl įvairių priežasčių draustinis buvo panaikintas ir buvo paskelbta, kad Lietuvoje vietinių bičių nebeliko. Šios bitės nėra labai produktyvios, todėl jas išstumia įvežtinės bitės.L. Blažytė-Čereškienė informavo, kad Gamtos tyrimų centras 2017-2019 m. vykdė projektą „Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas“, kurį finansavo ŽŪM. Tyrimo metu bičių mėginiai buvo surinkti iš 65 bitynų, 7 didžiausiose Lietuvos miškuose. Iš viso buvo surinkti 494 bičių šeimų pavyzdžiai. Atlikus tyrimus nustatyta, kad 224 mėginiuose (45,3 proc.) aptiktos vietinio medunešės bitės porūšio Apis mellifera mellifera motininės linijos šeimos. Daugiausia vietinio porūšio rasta Karšuvos girioje, buvusio draustinio teritorijoje (Tauragės, Jurbarko, Raseinių, Kelmės raj.), Labanoro girioje (Švenčionių raj., Molėtų raj.), bei Ignalinos, Rokiškio, Varėnos, Šalčininkų, Lazdijų raj., kitose vietose vyravo įvežtinės bitės.
L. Blažytė-Čereškienė akcentavo, kad šie duomenys 2019 m. Situacija nuolat keičiasi, todėl reikalinga tęsti tyrimus. Buvo pateiktos rekomendacijos atkuriant ir išsaugant vietinės bitės populiacijas. Tai pavienių ar grupės bitininkų iniciatyva įkuriant atskirus bitynus, kuriuose atlikus bičių šeimų atitikimo vietinei bitei tyrimus, būtų bitininkams sudaromos galimybės bitės išlaikymui, arba įsteigiant draustinį tinkamiausiose vietinio porūšio bitėms miškingose vietovėse (Karšuvos, Labanoro ar Dainavos giriose). Po diskusijų Tarybos nariai pritarė vietinės bitės Apis mellifera mellifera populiacijos atkūrimui ir išsaugojimui.
Nutarta:
Pritarti, vietinės bitės Apis mellifera mellifera populiacijos atkūrimui ir išsaugojimui. Šio klausimo svarstymą tęsti kitame posėdyje, kuriame Tarybai reikalinga pateikti daugiau detalesnės informacijos, paskaičiavimų kokie reikalingi finansiniai resursai, šios bitės populiacijos atkūrimui ir numatyti finansavimą iš genetinių išteklių išsaugojimo programos.