Patikslinta informacija iš GTC apie vietinių bičių haplotipus2020 m. balandžio mėn. buvo gauta patikslinta informacija apie atliktus vietinių bičių šeimų tyrimus išsiaiškinant jų haplotipus.

Buvo aptikti šie haplotipai:
M4b – 32
M4b’ – 17

M4LT1 – 103
M4LT1′ – 14
M4LT2 – 2
M4LT3 – 16
M4LT3′ – 1
M4LT4 – 4
M4LT4′ – 3
M4LT5′ – 1
M4LT6 – 17
M4LT7 – 3
M16LT8 – 2
M4LT9′ – 1

Nenustatyti – 6
VISO IŠTIRTA: 222

Anksčiau mokslo neaprašyti haplotipai pavadinime turi raides LT ir pažymėti žaliai.
Vakarų Europai būdingi haplotipai (M4b ir M4b’) pažymėti mėlynai.

Du neaprašyti haplotipai (M4LT3 ir M4LT6) yra bendri su šiaurinės Lenkijos (Augustavo girios) bičių populiacija.
Gausiausias, Lietuvai ir Baltarusijai būdingas haplotipas M4LT1, – Lenkijoje ir Vakarų Europoje nėra aptiktas.

Mokslininkų nuomone, geriausias perspektyvas turi haplotipas M4LT1.

Mūsų šalyje, atlikto tyrimo duomenimis, šis haplotipas skaitlingiausias, todėl jo perspektyvos išlikimui ateityje – perspektyviausios. Kiti haplotipai įrodo vietinių medunešių bičių Apis mellifera mellifera didelę genetinę įvairovę. Tai didžiulis turtas gamtiniu, selekciniu ir moksliniu požiūriu. Reikia siekti išsaugoti kuo daugiau vietinių bičių haplotipų su vertingomis grynumu šeimomis bei tęsti tyrimus toliau.

* nuotrauka viršuje:
Bitynas, kuriame laikomos vietinės bitės sugautos spiečiais. Deja, vertingiausia šeima žuvusi. Pakarniai, Šiaulių r. 2020 m. pavasaris. Nuotrauka: Tautvilo Laureckio


Ar kada išmoksime?

Bitė pažeista deformuoto sparno viruso ( angl. Deformed Wing Virus – DWV).

Šių dienų realijos, koronavirusas COVID-19 plintantis žmonių pasaulyje, atspindi tai kas vyksta ir bičių pasaulyje.
Bičių pasaulyje taip pat plinta virusai, kitos ligos ir lygiai taip pat svarbi žmogaus sukeliamo bičių judėjimo kontrolė, būtinumas tam, siekiant sustabdyti įvairius patogenus – virusus, parazitus, kitas ligas, nes prie esamų ligų bitės per daugelį metų prisitaiko, išlieka tik stipriausios.
Bet ką daro daug bitininkų? Importuoja bites, įsigyja užsienio kilmės bites ir tuo pačiu, užsienio kilmės ligas! Kiek iš tų importuotų bičių yra ištiriamos moksliniais metodais nustatyti šias ligas? Kur statistika kiek tokių bičių patenka į šalį? Žmogus nepasimoko turbūt iki tol kol nebūna išmokytas… Ir dabar plintantis virusas žmones moko.

Juodojo motininio lopšelio virusas (angl. Black Queen Cell Virus – BQCV)

Avilio užrašų sistema panaudojant plytas!

Įdomi idėja panaudoti plytas avilio užrašų sistemai.
Čia pateikiama 4 spalvų sistema, bet su plyta galima naudoti ir 6. Plytų spalviniai variantai šiuo atveju yra daugiau momentiniai, ir tinkami gal daugiau dideliuose bitynuose.
Visgi, gerinant bites bityne autoritetingi bitininkai siūlo naudoti gerokai platesnius bičių šeimos apžiūros lapus, kur galima suvesti daug daugiau duomenų ir juos vėliau analizuoti.
(šeimos apžiūros lapai (keli variantai) yra prisegti prie
Vietinės bitės išsaugojimo, atkūrimo ir selekcijos grupės failų atviram naudojimui)

Monologas apie sudirbtus laukus

Kryžius ,,sudirbtiems” laukams?

Važiuoju su broliu automobiliu per Radviliškio r. ir šnekam apie šių dienų realijas, ekologiją, bitininkystę… Galvon įstringa jo įžvalga apie aplink matomus laukus be pabaigos.
– Va, žiūrėk, broli, kokie ,,sudirbti laukai” – galo nesimato, štai ir ūkininkai kryžių pristatė. Skundžiasi, kad prastai gyvuoja…
O man mintyse, pievos, miškai pilni bioįvairovės – įvairiausių žolynų, vabzdžių, paukščių, žvėrių… Ir kur jiems dėtis dabar čia? Kur dėtis bitėms, tokiame kraštovaizdyje? Gal čia kryžius mums visiems? Kaip ženklas, kad reikia pradėti melstis, būti labiau tikinčiu. Jei ne į Dievą ar Dievus, tai bent į save patį, dėl savo vaikų, dėl artimųjų.. Ir daryti, kad išsaugotume, atkurtume ir galėtume tapti tvarūs ir draugiški aplinkai, gyventume sveikesniame pasaulyje.

Įspūdžiai iš projekto ,,Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas” ataskaitos pristatymo ŽŪM

Projekto pristatymo metu…

Vakar, 2019-12-02 ŽŪM buvo pristatoma projekto ,,Lietuvos vietinių bičių Apis mellifera mellifera genofondo išlikimo galimybių įvertinimas” ataskaita, posėdyje dalyvavau ir aš. Projektą komisijai pristatė projekto vadovė Dr. Laima Blažytė-Čereskienė, po pristatymo, kaip ekspertas pasisakė LBS prezidentas A. Skirkevičius (jo nuomonė buvo kiek kitokia nei mokslininkų pateikiamos rekomendacijos ateičiai, bet projektą įvertino teigiamai).
Dar turime sulaukti projekto viešinimo, bet apibendrinus, buvo ištirtos 494 bičių šeimos, įvairiuose Lietuvos rajonuose, buvo rastos vietinių bičių populiacijos bitynuose Karšuvos, Dainavos, Labanoro giriose, bei aplinkiniuose rajonuose. Dalis bičių šeimų išlaikė ypač aukštą grynumą ir būtų tinkamos selekciniam darbui atkuriant AMM Lietuvoje. Buvo atrastos 9 Amm motininės linijos, bei 6 AMM haplotipai, keli iš jų unikalūs ir rasti tik Lietuvoje! Kiti rasti Lenkijos AMM populiacijoje, o dar kiti Baltarusijos AMM.
Reikia tikėtis, kad ŽŪM atsižvelgs į mokslininkų rekomendacijas ir skirs finansavimo tolimesniems AMM tyrimams, parems laikančius AMM bites. Pagyvensim, pamatysim. Buvo šaunu su mokslininkais išgerti kavos, pasikalbėti apie vietines bites ir jų ateitį. Daugiau info vėliau. Mokslininkų pasiekimai tiesiog fantastiški! Dabar tik nuo mūsų priklausys ateitis. Jei ir valstybė prisidėtų prie paramos šiai bitei, būtų labai gerai…

Straipsnis delfi.lt apie Lietuvos mokslininkų atradimus

Senovinis avilys Musteikos kaimo (Varėnos r.) ekspozicijoje

Gamtos tyrimų centro mokslininkai užbaigė reikšmingą Lietuvai projektą, kuriuo siekė nustatyti, ar šalyje dar yra išlikusių vietinių tamsiųjų medunešių bičių (Apis mellifera mellifera). Lietuvos vietinės bitės yra įtrauktos į saugomų ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių veislių sąrašą. Šios bitės beveik prieš tris dešimtmečius buvo saugomos vietinių bičių draustinyje Jurbarko ir Tauragės miškų masyve. Apie 1995 m. panaikinus šį draustinį, lietuviškų bičių būklė liko nežinoma, o 2015 m. buvo paskelbta apie šių bičių išnykimą.
Skaityti toliau…

Kaip atpažinti vietines bites ir kokie planai?

Laikomos bitės buvo tikrintos genetiškai Gamtos tyrimų centro vykdyto ,,LIETUVOS VIETINIŲ BIČIŲ APIS MELLIFERA MELLIFERA GENOFONDO IŠLIKIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMAS” tyrimo metu 2017-2019 m. (projekto ataskaita bus paviešinta artimiausiu metu)

Nuo 2019 m. iki dabar siekiant atrinkti geriausias šeimas tolimesniam veisimui bonituoju bites, atrenkant tik ryškiausius AMM rasinius požymius atitinkančias bičių šeimas tolimesniam laikymui ir veisimui.

2020 m. veisimas iš geriausių šeimų bus vykdomas bitynuose kur vyrauja AMM tranai.

Nuo 2021 m. veisimo ir gryninimo darbai bus vykdomi pasitelkiant ir suformuotą AMM rasinį skyrių, kuris yra atokiau nuo kitų bitynų. Planuojama į veisimo programą įtraukti ir instrumentinį apsėklinimą. Bendradarbiaujama ir bendraujama su entuziastingais bičiuliais šalyje ir už jos ribų.

Vietinių bičių darbininkių sparneliai paruošti apžiūrai mikroskopu. 2019 m.